cart
DESCRIPTION
PRICE (EACH)
SUBTOTAL
Close
ERROR: There was a store error when adding the item to your cart. [128]
Adding the item to your cart...
 • Back

 • Uzak Tank Seviyesi İzleme

  Kablosuz Tank Seviyesi İzleme Görseli

  Depolama tankları ve konteynerler iç ve dış kurulumlardan, zemin üstü veya altı yerleşimlere kadar çok çeşitli yer ve ortamlarda bulunabilmektedir. Çok fazla sayıda ve büyük boyutlarda olabilirler; içerikleri konteyner şeklini, boyutunu ve yapısını etkileyecek şekilde uygulamalar arasında büyük farklılıklar gösterebilir. Bu kapların seviyelerinin düzgün bir şekilde izlenmesi verimlilik, üretkenlik ve karlılığı artırmakta yardımcı olabilir.

  Kablosuz tank seviye izleme çözümlerinin bu zorlukların nasıl üstesinden geldiğini ve kablosuz tank izleme çözümlerinin sunduğu pek çok avantajı öğrenmek için okumaya devam edin. 

  Basit Çözümler

  Konteyner seviyesini ölçmek için kullanılabilecek birçok yöntem bulunmaktadır. Görsel denetimler ve ölçüm çubukları gibi çözümlerin uygulanması çok kolaydır ve ekipman için çok az yatırıma ihtiyaç duyulur, hatta bazen de duyulmaz. Bu yöntemler aynı zamanda hassasiyetten uzak, hataya çok açık ve yoğun emek gerektiren çözümlerdir. Denetlemeye ihtiyaç duyulan tankların sayısı, tanklara olan mesafeler, tanklara ve içeriklerine erişimde zorluk seviyeleri bile, prosese zaman ve masraf ekleyen önemli zorluklardır. Bu masraflara, verilerin alınması sırasında yaşanan yaralanmalar veya kaza yapma olasılığının yanı sıra araçlardaki yıpranmalar, hasarlar, seyahat masrafları ve personel verimliliğindeki kaybı da ekleyebilirsiniz.

  Manuel denetleme yöntemleri, aynı zamanda manuel raporlama yöntemlerini de getirir. Her bir tanktan alınan veriler saha personeli tarafından toplanır ve kaydedilir. Bu veriler genellikle, personel ofise geri döndüğünde veya ağa bağlı PC 'ye erişebildiğinde tabloya kaydedilir veya bir yönetim sistemine girilir. Çoğu durumda, veriler kaydedildiği sırada tanklara ilişkin bilgiler artık güncel değildir. 

  Daha Hassas Ölçümler

  Dahili seviyeleri ölçmek için manyetostriktif şamandıralar ve dalgıç tip basınç transduserler gibi daha hassas araçlar, yöneticilerin işleriyle ilgili daha bilinçli kararlar almalarını sağlar. Bu cihazlar seviyeleri ölçmek için insan emeğine bağımlı değildir ve prosesleri basitleştirecek, hata riskini en aza indirecek ve verilerin elde edilmesi ile ilgili birçok güvenlik endişesini ortadan kaldıracak şekilde çalışırlar. Bununla birlikte, bu araçlar seviyeleri konteynerin içeriğiyle temas ederek belirler. Ölçüm aletleri veya diğer ekipmanlarla gerçekleşecek temasın içeriği kirletebileceği bazı uygulamalarda bu durum kabul edilebilir olmayabilir. Buna ek olarak uzun süreli temas, araçların performansını, hassasiyetini ve kullanım ömrünü düşürebilir.

  Ultrasonik sensörler, bu uygulamalarda kullanım için özellikle uygun olan ekonomik ve kolay uygulanabilir çözümlerdir. Bu sönerler cisimleri algılamak için ses dalgalarını kullanır, bu nedenle ölçüm yaptıkları malzemelerle temasa geçmelerine gerek yoktur. Algılama için ışık enerjisi kullanmadıklarından dolayı genellikle fotoelektrik sensörleri zorlayan koşullardan etkilenmezler. Hedefin renk, yansıma veya şeffaflık özellikleri önemli değildir; ışık koşullarından etkilenmezler ve ıslak ortamlarda iyi performans gösterirler. Oransal analog çıkış yeteneğine sahip ultrasonik sensörler daha yüksek ölçüm hassasiyeti sunar ve bu uygulamalar için tercih edilen bir seçenektir ve sensörlerin sağladığı veriler kolayca litre, galon, metre veya feet cinsine dönüştürülebilir. 

  Veri Toplama - Kablolu Çözümler

  Daha hassas ölçüm araçları, tipik olarak ileri veri toplama yöntemlerini destekler. Bu araçları İnternet'e bağlı bir ağa entegre ederek yöneticiler, elverişli bir konumdan mevcut tank seviyesi verilerine erişebilir. Verilere kolayca erişilebilir ve veriler en son ölçümün hassasiyetine sahiptir. Ağ bağlantısı, temel olarak, tank seviyesi verilerini ölçmek, kaydetmek ve günlüğünü tutmak için sahada personel bulundurma ihtiyacını ortadan kaldırır.

  Yöneticilerinin kablolu altyapı üzerinden depolanmış varlıklara bağlantı kurması sağlanırken, uygulama genişletme veya değiştirmeye ilişkin zorluklar yaşanabilir. 

  • Bir kurulumda her bir cihazı bağlamak için gerekli olan tüm kanallar ve aksesuarlar da dahil, yüzlerce, hatta binlerce metre burgulu tel çiftinin satın alınması ve ağın gelecekte olabilecek genişlemelerine uyum sağlaması için kapasite ayrılması çok pahalı olabilir.
  • Kabloların ağdaki tüm konteynerlere taşınması zaman alıcı ve yoğun emek gerektiren bir süreçtir ve tel için oluk açılması amacıyla beton, asfalt ve diğer engellerin kazılması, sökülmesi veya değiştirilmesi için harcanacak zaman ve masraf ile her şey daha da karmaşık hale gelir.
  • Kablolu ağları değiştirmek yeni masraflara neden olmakta ve uygulama zaman ve emek gerektirmektedir. Herhangi bir nedenle tankların taşınması gerektiğinde, konteynerleri ağa bağlayan kabloların da taşınması gerekecek ve ağa yeni tankların eklenmesi gerektiğinde, sistem için başlangıçta tasarlanan kapasitenin ötesinde olan kısmı için yeni kabloların çekilmesi gerekecektir.

  Birçok durumda, tank seviyesi ölçüm cihazlarını kablolu bir ağa entegre etmek, uygun maliyetli ve pratik olmaz, hatta imkansız olabilir. 

  Veri Toplama - Kablosuz Çözümler

  Karşılaştırıldığında, ölçüm araçlarının kablosuz bir ağa bağlanması, kablolu ağlara bağlantıdan çok daha uygun maliyetlidir. Kablolama gereksinimini ortadan kaldırarak şirketler, kablolu altyapıyı kurma, değiştirme veya genişletme ile ilgili masraf ve sorunları da ortadan kaldırır. Bunlara donanım ve işçilik maliyetleri ile birlikte zaman ve üretkenlik kaybı da dahildir. Buna ek olarak, kablolu bir sistem altyapıda önemli değişiklikler gerektirebilirken, kablosuz bir sistemde gerekli olan değişiklikler çok azdır ve hatta bazen değişiklik gerekmez.

  Aynı zamanda kablosuz sistemlerin uygulanması, kablolu sistemlere göre çok daha kolaydır. Temel bir kurulumda, bir kablosuz node, örneğin ultrasonik sensör gibi bir ölçüm cihazına bağlanır ve konteyner üzerine monte edilir. Ağdaki her node, bir kablosuz gateway'e bağlanır. Daha sonra, dağıtılmış nodelar ile ağ geçidi arasındaki bağlantıyı doğrulamak için cihaz tarama işlemi gerçekleştirilir. Sistem daha sonra yapılandırılır, denetleme parametreleri ve alarm eşikleri belirlenir. Son olarak, tanklardan toplanan verilere uzaktan erişime olanak tanıyan bir Ethernet veya mobil bağlantı kurulur. Bunun gibi bir sistem, pek çok konteyneri izleyebilir ve kablolu ağ kurulum süresi ve maliyetinin çok daha azı ile kurulabilmektedir.

  Ağ İnternet'e bağlanarak, yöneticilerinin zamanı geçmemiş, kesin bilgilere kolay bir şekilde erişmesi sağlanır. Bu uygulama verimlilik ve üretkenlik açısından büyük yararlar sağlar. Yöneticiler, konteyner seviyeleri beklentilerine dayanarak sahaya personel göndermek veya keyfi bir programı takip etmek yerine ziyaret, rota ve kaynakları gerçek ihtiyaçlarına göre planlayabilirler. Böylece sahaya aşırı malzeme doldurmadan tankların dolu kalmasını ve proseslerin yürütülmesi kolaylaşır. Toplama uygulamalarında bu bilgiler, fazla doldurma durumlarını önlemek ve konteynerleri boşaltmak, taşımak veya az doldurulanları kaldırmak, personel ve ekipmanın sahaya gönderilmesini önlemek için kullanılabilir. Bu hizmetlerden herhangi birini sağlayan şirketler için mevcut müşterilere daha iyi hizmet vermek ve müşteri portföylerine yeni müşteriler eklemek için personel ve ekipman açısından ilave kapasiteye dönüşebilir. Ek olarak, zaman içinde toplanan kesin veriler, işletmeyi yönlendirmek ve kararları desteklemek için daha doğru tahminler oluşturmak için kullanılabilir.

  Uzaktan izleme, sorunlu durumların ortaya çıkma olasılığını en aza indirir. Bununla birlikte, ani kullanım değişiklikleri, ekipman arızası, hırsızlık ve diğer beklenmedik olaylar dahili seviyelerde çok önemli değişikliklere neden olabilir. Kuru bir tank, konteyner içeriğine bağlı çalışan ekipman için olumsuz sonuçlar doğurabilir ve işlemler beklenmedik bir şekilde durabilir. Aşırı doldurma durumu israfa yol açabilir, ekipmana zarar verebilir ve çevresel sonuçlar doğurabilir. Kablosuz sistem, tank seviyeleri belirlenen değerlerin dışındaysa, kilit personel mesaj veya e-posta yoluyla uyarılacak şekilde kolayca kurulabilir. Personel, acil bir duruma gelme potansiyeli olan sorunlu durumlara, çok öncesinden karşılık verebilir.

  İş ihtiyaçları zamanla değişebilir ve şirketlerin yeni taleplere karşılık verebilmek için sahaya konteyner eklemesi veya olanları taşıması gerekebilir. Kablosuz ağlar, çok yönlü, yüksek derecede ölçeklenebilir ve değişen ihtiyaçları karşılamak üzere kolayca adapte edilebilir ağlardır. Konteynerler, sistemi değiştirmeden veya ağ node'unun ve ölçüm cihazının bağlantısını kesmeden az ya da çok gerektiği kadar taşınabilir, taşınırken bile izlenebilir. Yeni konteynerleri ölçen yeni node ve sensörler, ağa entegre edilebilir veya yeni tank grubunu içerecek şekilde tamamen yeni bir ağ, göreceli kolaylıkla ve önemli maliyetler yüklenmeden veya büyük zaman ve işçilik yatırımı gerçekleştirmeden kurulabilir.

  Sonuç

  Kablosuz ağda ultrasonik sensörler kullanan bir tank izleme sisteminin kurulması birçok avantaj sunar. Kablosuz sistemler, insan emeği veya altyapı değişiklikleri için büyük yatırım gerektirmeden, hızlı, düşük maliyetli bir şekilde kurulabilir. Çok sayıda konteyner izleme kapasitesine sahiptirler ve değişen ihtiyaçları karşılamak ve yeni konteynerler eklenecek şekilde ölçeklendirilebilirler. Otomatik alarmlar kurularak, personele potansiyel sorunlar hakkında bilgi verilebilir ve acil durumların gelişmesi olasılığı en aza indirilebilir. Bu sistemler tarafından üretilen veriler daha kesindir ve her yerden, her zaman erişilebilir durumdadır. Böylelikle yöneticiler, varlıklar hakkında, nasıl kullanıldıkları, ne zaman bakım yapılacağı ve servis amaçlı personel ve kaynak ihtiyacı ile ilgili daha bilinçli kararlar verebilir. 

  Öne Çıkan Ürünler

  Q45 Serisi Kablosuz Fotoelektrik Sensörler
  Q45 Serisi Fotoelektrik Kablosuz Sensörler

  Sure Cross® Q45 Serisi Fotoelektrik Sensörler; bir sensörü, kablosuz node'u ve dahili bataryayı tek bir cihazda birleştirerek zorlu fabrika uygulamalarını çözmeyi kolaylaştırır veya mevcut endüstriyel sisteminize algılama özelliği eklemenizi sağlar.

  Daha Fazla Bilgi
  Kablosuz Ultrasonik Sensörler: K50U Serisi
  Kablosuz Ultrasonik Sensörler: K50U Serisi

  K50U Serisi kablosuz ultrasonik sensörler ile mobil veya uzakta bulunan tank ve konteynerleri izlemek kolaylaşır.

  Daha Fazla Bilgi
  Endüstriyel Kablosuz Gateway: DXM Serisi
  Endüstriyel Kablosuz Gateway: DXM Serisi

  DXM gateway serisi, Endüstri 4.0 için bir platform oluşturmak amacıyla Banner'ın kablosuz radio, hücresel ve Ethernet bağlantılarını, lokal I/O ile entegre eder.

  Daha Fazla Bilgi