Malzeme Taşıma

Malzeme Taşıma Hero

Malzeme Taşıma Otomasyonu

Malzeme taşıma ve lojistik, dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen endüstrilerinden biridir. Teknoloji ve ulaşım alanındaki sürekli yenilikler, endüstriyi her geçen gün değiştirmektedir. Zaman ve mesafe, artık ülkeleri, işletmeleri ve insanları ayıran zorlu engeller değiller ve bu da endüstriyi gittikçe global ve rekabetçi hale getiriyor.

Sektördeki en büyük uygulama mühendisi ekibine ve konularında bilgili kanal ortaklarımızdan oluşan güçlü bir ağa sahip olduğumuz için dünyanın dört bir yanında bulunan, malzeme taşıma ve lojistik endüstrisi dahilindeki şirketler, onlara rekabet avantajı kazandırdığımız için bizimle çalışmayı tercih ediyorlar. Otomasyon teknolojilerindeki uzmanlığımızla verimliliği, üretim miktarını artıran sensörlerimiz, vision sensörlerimiz, LED aydınlatma ve indikatörlerimiz; pick-to-light sistemlerimiz, emniyet ürünlerimiz ve kablosuz I/O ürünlerimizle birlikte her zaman hizmet vermeye hazırız.

Malzeme Taşıma Endüstrisi Segmentleri

Nakliye ve Kabul
Nakliye ve Kabul

Banner Engineering, araç algılama, rıhtım kapılarının tanımlanması ve kontrolü, alan ve ekipman aydınlatması; görsel/sesli uyarı, kablosuz haberleşme ürünleri ve çözümleri ile nakliye ve kabul operasyonlarını destekler.

Depolama ve Geri Alma
Depolama ve Geri Alma

Depodaki ürün ve mal akışında, ürünlerin nasıl saklandığı ve geri alındığı kritik öneme sahiptir. Banner, depo sistemlerinin etkinliğini ve verimliliğini artıran ürün ve çözümler sunar.

Taşıma ve Sınıflandırma
Taşıma ve Sınıflandırma

Öğeleri bir konumdan diğerine taşımak için kullanılan ekipmanlar dağıtım merkezlerinin en önemli kısmını oluşturur. Banner ürünleri, paketlerin tesis içerisinde hızla hareket edip hedeflerine ulaşması için bu ekipmanların daha verimli ve etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Çalışma İstasyonları
Çalışma İstasyonları

Endüstriyel çalışma istasyonu, sipariş işleme sürecindeki sipariş toplama, paketleme, sevkiyat ve diğer manuel görevlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Banner, endüstriyel çalışma istasyonlarına verimliliği, doğruluğu ve üretim miktarını önemli ölçüde artıran bir dizi ürün ve çözüm sunuyor.

Tesis Operasyonları
Tesis Operasyonları

Dağıtım merkezlerindeki ürün ve ambalajların hızlı ve verimli bir şekilde işlenmesi için, sistemlerle prosesler sıkı bir şekilde senkronize edilmelidir. Banner Engineering'in ürün ve çözümleri, tesis yöneticileri ve operatörlerin, sistemleri sorunsuz, etkili ve verimli şekilde çalıştırmalarını sağlar.