• Back

 • EM Series

  Emniyet Genişleme Röleleri

  EM-T-7A_apart
  • Provides additional safety outputs for a primary safety device
  • Offers four normally open (NO) safety outputs
  • Provides delayed or immediate outputs, depending on model
  • Offers choice of 24V dc or 24V ac/dc supply voltage, depending on model
  • Requires no adjustments
  • If malfunctioning, signals primary safety device to react
  • Responds in milliseconds
  • Designed to meet standards UL 509, UL 991, EN 418 and ISO 13850
  • Rated IEC IP20 NEMA 1

  • Başlıca emniyet cihazları için ek emniyet output'ları sağlar
  • Dört adet normalde açık (NO) emniyet output'u sunar
  • Modele bağlı olarak gecikmeli veya anında aktif olan output'lar sağlar
  • Modele bağlı olarak 24 V DC veya 24 V AC/DC besleme gerilimi
  • Hiçbir ayar gerektirmez
  • Arızalandığında başlıca emniyet cihazına bildirimde bulunur
  • Milisaniyelere varan tepki süresi
  • UL 509, UL 991, EN 418 ve ISO 13850 standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır
  • IEC IP20 NEMA 1 koruma sınıfına sahiptir

  Teknik Belgeler

  Tarih
  Tip
  Boyut
  EM-T-7A Extension Module (1 or 2 Channel, 24V dc, No Delay)
  21 Dec 2020